Critique your shop - Part 2

Συνεχίζοντας με την κριτική του μαγαζιού μας στο Etsy, ένα σημαντικό σημείο που πρέπει οποωσδήποτε να συμπληρώθει είναι τα Shop policies, καθώς εκεί θα απαντηθούν πολλές ερωτήσεις που μπορεί να έχει ένας πελάτης αλλά και εσείς οι ίδιοι. Στην λίστα των policies περιλαμβάνετα ένα μύνημα καλοσωρίσματος, οι επιλογές πληρωμής που δέχεστε, ο τρόπος αποστολής των αντικειμένων σας, οι επιλογές σας για επιστροφές και επιπλέον πληροφορίες. Η συμπλήρωση αυτής της λίστας είναι ξεχωριστή για τον καθένα όπως διαφορετικό είναι και το καθε ένα μαγαζί στην ελληνική ομάδα, μπορώ όμως να σας δώσω μερικές γενικές έτσι ώστε να συμπληρώσετε τα πεδία αυτά. Στην φωτογραφία μπορείτε να δείτε πως έχει συμπληρώσει τη σελίδα αυτή η Μαρία από το μαγαζί AdeloCreations.
Continuing our shop critique posts, this is the second part and we will deal with filling out the shop policies page, something that is very important to do as it can be the place to answer a lot of questions future clients (and you) may have. In the policies list there is a welcoming message, your payment options, your shipping policies, your refund and return policies and finally any extra information you may want to add. Filling this list is different for each shop, since each shop is different but I can give you a few pointers. Below you can see how Maria from AdeloCreations filled her policies section:

AdeloCreations


Ξεκινώντας από το welcome, που είναι αυτό ακρίβώς που λέει και η λέξη: ένα σύντομο μύνημα καλοσωρίσματος στο μαγαζί σας. Γράψτε μερικές φράσεις που να δείχνουν οτι πίσω από τη βιτρίνα αυτού του μαγαζιού βρίσκεται ενας άνθρωπος, υπεύθυνος, με στόχους και φιλικός.
We start with the welcome message, which is exactly what the phrase says: a short welcoming message to potential buyers. Write a few phrases to show that behind the shop is a person, responsible, with goals and friendly.
Στην επιλόγη των τρόπων πληρώμης συμπληρώνετε τη μέθοδο πληρωμής που δέχεστε: ο συνηθέστερος τροπος είναι το PayPal, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και bank transfer για Ευρωπαϊκες χώρες ή ακόμα και την αντικατάβολή για Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε οτι τα τυχόν έξοδα τελωνείου δεν είναι δική σας ευθύνη, αλλά του αγοραστή καθώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε για κάθε χώρα ποιά μπορεί να είναι αυτά. Ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Etsy για τον τρόπο αγοράς: http://www.etsy.com/help/article/339, που μπορείτε να προσθέσετε στα policies σας σαν οδηγό για νέουςπελάτες αλλά βοηθάει και εσάς να καταλάβετε την διαδικασία αγοράς.
Moving on to the payment options field: here you'll state the method of payment(s) that you accept. PayPal is the most common method of payment but you can also use bank transfer for EU countries or even cash on delivery for Greece. Here you may add that any custom fees are not your responsibility but the buyers, since you cannot be aware of all the custom taxes for every country. Here is a very interesting Etsy article about the way you shop: http://www.etsy.com/help/article/339 that you can add to your policies to help new buyers.    
Στο πεδίο του shipping συμπληρώνεται τον τρόπο αποστολής των πακέτων σας: μέσω ποιού φορέα γίνεται η αποστολή, είναι συστημένο ή απλό, πως τα συσκευάζετε, σε ποια διεύθυνση αποστέλετε το πακέτο και ίσως και τους χρόνους παραλαβής αν τους έχετε υπολογίσει.Κάτι που πρέπει να συμπληρώσω εδω είναι οτι θα πρέπει οπωσδήποτε τα πακέτα σας να τα συσκευάζετε έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ο φάκελος, χρησιμοποιήστε το συρραπτικό ή εξτρα ταινία πακεταρίσματος στο άνοιγμα του φακέλλου για να το διασφαλίστε το αυτό (αυτή η προτροπή ήρθε μετά από συμβουλή γνωστής μου που δούλευε σε ταχυδρομείο και μου είπε οτι πολύ συχνά έβλεπε φακέλους να ανοίγουν, λόγω μεταφόρας και καταπόνησης αλλά και λόγω της οχι και τόσο καλής κόλλας που έχουν).
Information that you need to fill out the shipping details: state the postal service that you use, do you ship registered or simple air mail, how you package your items, the address you ship (PayPal or Etsy) and if you have an estimated time of deliveries to different countries. Another thing I want to point out here is that you must package your items making sure that the envelope will not open, use your stapler or packaging tape to secure the opening or the envelope (this after the advice of a friend of mine how worked at the post office and was shocked by the amount of envelopes that would just open, as a result of the moving and handling of the envelopes as well as the poor glue quality they may have.)
Για την επιλογή των επιστροφών, ο καθε ένας έχει την δική του πολιτική, μην ξεχνάτε όμως ότι σκοπός είναι να μείνει ο πελάτης ικανοποιημένος, οπότε ένα ξερό "δεν δέχομαι επιστροφές" είναι κάτι που μπορεί να αποτρέψει έναν πελάτη να ψωνίσει απο εσάς. Από την άλλη στην περίπτωση που θα δεχτείτε επιστροφές ξεκαθαρίστε τους όρους σας: σε πόσο χρόνο μετά την παραλάβη πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί σας, αν τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη και με αν θα σας αποσταλεί συστήμενο το πακέτο, σε περίπτωση που ισχυρίζονται οτι είναι κατεστραμένο μπορείτε να ζητήσετε φωτογραφικές αποδείξεις.
The returns and refunds field is up to you to fill out, you decide what your policy will be but don't forget that you must try to keep your clients happy. A simple statement of "I accept no returns" may discourage a buyer. On the other hand if you decide to accept returns you must clearly state your terms: you long after receiving the package should the client contact you, if the return cost expenses will be the responsibility of the client and whether it should be sent back registered and in case they claim the item came damaged you may request for photo evidence to prove that. 
Στο τελευταίο πεδίο μπορείτε να συμπληρώσετε όποιες έξτρα επιλογές δίνετε στον πελάτη πχ. gift wrapping, αποστολή του πακέτου σε άλλη διεύθυνση, custom orders αλλά και να τονίσετε το πόσο σημαντικό είναι να σας αφήνουν feedback. Καθώς πολλά ελληνικά μαγαζιά βρίσκονται στο ξεκίνημα τους το feedback είναι σημαντικό όχι μόνο για να βεβαιωθείτε οτι το αντικείμενο έφτασε αλλά και γιατί θα ανέβει και το ποσοστό των feedback σας, κάτι που εμπνέει σιγουριά στους αγοραστές. Να τονίσω εδω οτι είναι σημαντικό να μην αφήνετε πρώτοι feedback, καθώς στη περίπτωση που έχετε πέσει σε δύσκολο πελάτη και σας βάλει ουδέτερο ή αρνητικό δεν θα έχετε περιθώριο να απαντήσετε. Το Etsy δίνει την δυνατότητα kiss & makeup, αλλά ακόμα και έτσι μπορει να μην καταφέρετε να συμβιβαστείτε. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε αφήνοντας το δικό σας feedback να απαντήσετε, δίνοντας τη δική σας πλευρά των γεγονότων.
In the last field you may put any extra information you want about services you offer to your buyers, such as gift wrapping, mailing the package as a present to a different mailing address, accepting custom orders and also pointing out how important their feedback is to you. As many of the shops in the team are relatively new feedback is very important not only so that you know your item has arrived safely but also because your feedback rates will rise, making the customer feel more secure about shopping from you. Here I should point out that you don't have to leave feedback to the buyer as soon as they make a purchase, you can wait until they give you their feedback and then leave yours. 
Παρακάτω σας δίνω τα shop policies από ελληνικά και ξένα μαγάζιά για να δείτε τον διαφορετικό τρόπο που ο καθένας αντιμετωπίζει και συμπληρώνει τα πεδία αυτά:
Below I have added links to several shops so you can see the different ways they have filled in their shopped policies.
Greek shops:
από Ελλάδα: http://www.etsy.com/shop/creationsbyeve/policy, http://www.etsy.com/shop/zdrop/policy, http://www.etsy.com/shop/milloo/policy, http://www.etsy.com/shop/karmologyclinic/policy, http://www.etsy.com/shop/FishesMakeWishes/policy
Την επόμενη φορά θα ασχολήθούμε με τη δημιουργία νέου listing αλλά και να υπολογίσετε τα έξοδα αποστολής δημιουργώντας ενα shipping profile. Αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια ή ακόμα και να μπείτε στο φόρουμ, στο chat thread του μήνα όπου κάποιο από τα μέλη της ομάδας θα μπορέσει να σας απαντήσει απευθείας.
Next time will see how you can make a new listing and also make a shipping profile. If you have any questions feel free to add them in the comments below or even come by the forum, in the current month chat thread and ask and I'm sure one of our team members will answer directly.