Critique your shop - Part 1

Η δημιουργία ενός online μαγαζιού παρόλο που φαίνεται απλή υπόθεση στην πραγματικότητα δεν είναι καθώς απαιτείται αρκετή δουλειά, αλλά και γνώση της πλατφόρμας (εδώ είναι το Etsy) στην οποία ανοιγείς το μαγαζί. Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο μπλογκ του Etsy είναι ο λόγος που βρήκαμε αυτή την ευκαιρία να δώσουμε μερικές σημαντικές πληροφορίες για το μαγαζί σας, το πως να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να φαίνεται πιο επαγγελματικό και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον αγοραστή.
Opening an online shop can be a very daunting and time consuming task, thought it may not appear so at first it requires a lot of work and understanding of the platform in which you operate your shop, in this case Etsy. An article recently published in the Etsy blog is the reason behind this series of posts that will help you fill in all the necessary information to make your shop look more professional and make the buyer feel more secure about shopping from you.

Ξεκινάμε από το όνομα του μαγαζιού σας: επιλέξτε ένα όνομα απλό, που θα μπορεί να το θυμηθεί κάποιος εύκολα, που αντιπροσωπεύει τη δουλειά που κάνετε. Προσπαθήστε να βρείτε ένα όνομα που να μην έχει μεγάλο ανταγωνισμό, κάντε ένα Google search να βεβαιώθείτε οτι δεν είναι ήδη κατοχυρωμένο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εταιρία που να το χρησιμοποιεί ήδη. Επίσης φροντίστε να είναι σωστή η ορθογραφία σας! Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το όνομα σας το Etsy δίνει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Starting from the name of your shop, choose one that is easy to remember, reflects the work you do, is not trademarked by another company (a Google search will show if it is used by another company) and of course make sure you spell it right! If you wish to change your name Etsy now gives you that chance.
Ας ξεκινήσουμε συμπληρώνοντας τα στοιχεία του μαγαζιού μας επιλέγοντας από το μενού Your shop Info & Appearance. Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: Έχω σημειώσει με κόκκινο και αριθμήσει τα σημεία στα οποία θα εστιάσουμε. Το νούμερο 1 που είναι και το όνομα του μαγαζιού το καλύψαμε, όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει και η επιλόγη change, σε περίπτωση που θέλουμε να το αλλάξουμε.
Starting from number 1 is our shop name which we already covered, next to it you can see the option to change it.
Συνεχίζουμε με το νούμερο 2, το shop title στο οποίο πολλoί απλώς βάζουν ξανά το όνομα τους, ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ πρέπει με λίγα λόγια να περιγράψετε τι είναι αυτό που πουλάτε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιήσετε λέξεις κλειδιά που περιγράφουν τα αντικείμενα σας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε βάλει handmade colorful fun jewelry. Αν έχετε πλεκτά handmade knits είναι μια καλή επιλογή, για κόσμημα από μέταλλο metalwork jewelry ή artisan jewelry για κόσμημα με χάντρες bead jewelry είναι μερικά παραδείγματα, αλλά μπορείτε να ψάξετε στα μαγαζιά που έχουν παρόμοια στυλ με το δικό σας για να πάρετε ιδέες, μην αντιγράψετε απλά το κείμενο κάποιου όμως αυτό δεν θα βοηθήσει το δικό σας μαγαζί να ξεχωρίσει.
Moving on to number 2 is the shop title, here you should use words that describe what it is that you sell, using keywords that describe your products. A few suggestions of the top of my head are handmade knits, artisan jewelry, metalwork jewelry and bead jewelry. You can do a little search to see what shops with items similar to yours have put but don't copy the text as this will not help your shop stand out, keep it original. 
Το νούμερο 3 είναι το banner του μαγαζιού, θα σας πρότεινα φτιάξετε ένα καθώς δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν ανοίγει το μαγαζί σας. Φροντίστε οι διαστάσεις να είναι αυτές που δίνονται δηλ. 760x1000px αλλά και να ταιριάζει αισθητικά με το υπόλοιπο μαγαζί.
Number 3  is your shop banner, make one it will make your shop look more professional, just make sure you use the appropriate dimensions 760x100px.
Στο νούμερο 4 σας δίνετε η δυνατότητα να ενώσετε το μαγαζί σας με τη σελίδα σας στο facebook αλλά και το twitter.
The ability to link your shop to your facebook page and twitter is given to you on number 4, you can do it to gain more exposure.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το νούμερο 5: το shop announcement, εδώ μπορείτε να περιγράψετε το μαγαζί σας, τα είδη που έχετε και στη συνέχεια να ελέγξετε πως θα φαίνεται στο Google preview. Με το Google preview βλέπετε πως θα φάνει το μαγαζί σας αν κάποιος το ψάξει στο Google, οπότε είναι σημαντικό στις δυο αυτές σειρές που θα δει ο πιθανός αγοραστής να μπορεί να δει τι ακριβώς είναι αυτό που πουλάτε. Όπως μπορείτε να δείτε στο δικό μου Google preview (παρά την προσφορά) φαίνεται οτι το μαγαζί μου πουλάει κοσμήματα από διάφορα υλικά όπως felt, paper mache κτλ. Αρά συμπληρώνοντας το πεδίο αυτό ταυτόχρονα να ελέγχετε και το Google preview για να βλέπετε πως φαίνεται το μαγαζί σας σε ένα πιθανό αγοραστή, αν έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για να του κεντρίσει το ενδιαφέρον και να πατήσει το link. Ένα μικρό τεστ που μπορείτε να κάνετε για να καταλάβετε ακριβώς το Google preview είναι να πάτε στο Google και να βάλετε το όνομα του μαγαζιού σας, τότε θα δείτε πως φαίνεται αν κάποιος σας ψάξει με όνομα ή με κάποιο από τα keywords που έχετε χρησιμοποιήσει. (keywords όπως paper mache jewelry, felt brooches κτλ) Μπορείτε επίσης να δώσετε και λίγες πληροφορίες για τον εαυτό σας, κρατώντας το σχετικά σύντομο καθώς υπάρχει και άλλο σημείο του μαγαζιού όπου θα το κάνετε αυτό πιο αναλυτικά.
Number 5 is an important one, your shop announcement should have a small description of what you sell and make sure you check the Google preview, that way you can see how a potential buyer will see your shop when doing a Google search. The two lines that will be visible to him should contain important keywords that describe your shop and items and will also make him want to click that link to see what is in your shop. Do a little test and run your shop name through the Google search to see what potential customers will see, searching for you either by name or by the keywords you have used (keywords such as paper mache jewelry, felt brooches etc) You can also add a little info about yourself but keep it short as there is another place where you can describe yourself more in depth.
Τέλος στο νούμερο 6 μπορείτε να βάλετε ένα αυτοματοποιημένο μύνυμα που θα παίρνουν όσοι μόλις αγόρασαν από εσάς ευχαριστώντας τους για την αγορά και υποστήριξη, εδώ μπορείτε να προσθέσετε και κάποια έξτρα links όπως πχ τη σελίδα σας στο Facebook, το μπλογκ σας κτλ. Εγώ δεν το έχω συμπληρώσει αλλά θα το κάνω σύντομα :-)
Finally at number 6 you can write an auto message that will be sent to your clients thanking them for their purchase and support, adding extra links such as your facebook page or blog. I haven't filled that out but I soon will :-)
Μπορείτε να δείτε δυο μαγαζιά που έχουν συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία εδώ, στο πρώτο έχω μαρκάρει με κόκκινο το πως φαίνονται τα συμπληρωμένα στοιχεία:
Below you can see two shops that have filled these boxes and see how their shops look, in the first one I have marked with red the fields we filled in earlier:

creationsbyEve

pergamondo

Την επόμενη φορά θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο του μαγαζιού σας, το προφίλ και τις υπόλοιπες πληροφορίες που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να τις κάνετε στα σχόλια, ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε είτε απευθείας ή σε ένα ποστ αφιερωμένο στις απορίες σας.
Next time we'll focus on the contents of your shop, your profile info and policies that you should have filled in.If you have any questions fell free to post them in your comment, so we can answer them next time or even in a post dedicated to giving answers to your questions.