December Birthstone: Turquoise

Πήρε το όνομα του από τη Γαλλική λέξη «Turquois» (=Τούρκοι). Το ορυκτό αυτό το μετέφεραν οι Βενετοί έμποροι από τις αγορές της Τουρκίας στην Ευρώπη. Αν το χρώμα του είναι το γαλάζιο του ουρανού και δεν περιέχει φλέβες άλλων πετρωμάτων, θεωρείται πολύτιμος λίθος και πωλείται πολύ ακριβά με το καράτι.  Ο Θεόφραστος το αναφέρει ως «Καλλαϊτης» αυτή ήταν και η Ελληνική ονομασία του, που μάλλον προέρχεται από το «καλόν λίθον». Πολύτιμο και μαγικό λίθο το θεωρούσαν οι αρχαίοι λαοί της Ευρώπης, της Ασίας και οι Ινδιάνοι της Αμερικής που το θεωρούσαν το πολυτιμότερο πράγμα στο κόσμο. Στο χέρι της Μούμιας της Αιγύπτιας βασίλισσας Ζαρ βρέθηκαν τέσσερα βραχιόλια τυρκουάζ που θεωρούνται τα αρχαιότερα κοσμήματα, αφού σύμφωνα με τους αρχαιολόγους η βασίλισσα πέθανε το 5.500 π.X.. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι είναι ιερό πετράδι μιας και είναι η ένωση της Γης (άργιλος) με τον Ουρανό (το γαλάζιο χρώμα). Σήμερα κυκλοφορούν πολλές απομιμήσεις, βαμμένα και συνθετικά τυρκουάζ, π.χ. το «βιενέζικο τυρκουάζ» είναι ένα απλό βαμμένο γυαλί.
It took its name from the French word «Turquois» (= Turks). The mineral that the Venetian merchants transported from the markets of Turkey to Europe. If its color is the sky blue and it doesn't contains veins of other rocks, it is considered as a gemstone and it is sold very expensive per carat. Theophrastus mentions it as "Kallaitis" This was the Greek name and probably it comes from "good stone" (kalon lithon). It was considered to be a precious and a magical stone to the ancient peoples of Europe, Asia and American Indians, who considered it the most precious thing in the world. In the hand of the Mummy of Egyptian Queen Zap there were found four bracelets with turquoise on, and they are considered to be the oldest jewelry, since according to archaeologists the queen died in 5500 BC. The ancients believed that is a sacred jewel as it is the union of Earth (clay) with Uranus (blue color). Today imitations are widely spread, painted or made by mixing other materials, eg the "Viennese turquoise" is a simple painted glass.

Προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση, διώχνει την κατάθλιψη και προάγει το αίσθημα της αγάπης και της φιλίας. Τονώνει την αυτοπεποίθηση, δίνει θάρρος, δύναμη και θετική ενέργεια στους ομιλητές. Αυξάνει τη δημιουργική σκέψη, την αντίληψη, διώχνει τη σύγχυση, μας κάνει εξωστρεφείς και μας βοηθά σε κάθε νέο ξεκίνημα. Το τυρκουάζ θεωρείται το πετράδι του έρωτα. Έχει όμως το χαρακτηριστικό να ξεθωριάζει, αν κάποιος από τους δύο εραστές πάψει να αγαπά τον άλλο.
Offers tranquility and relaxation, eliminates depression and promotes the feeling of love and friendship. Boosts confidence, gives courage, strength and positive energy to the speakers. Enhances creative thinking, perception, eliminates confusion, makes us extrovert and helps us in every new start. Turquoise is considered the jewel of love, but it has the characteristic to fade, if one of the two lovers stop loving each other. 
Tο τυρκουάζ σύμφωνα με τις birthstones είναι η πέτρα του Δεκεμβρίου.
Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως alternative birthstone η πέτρα blue topaz. Για τον μήνα Δεκέμβριο λοιπόν οι λέξεις κλειδιά μας είναι "τυρκουάζ" και "blue topaz "! Θα είναι οι πέτρες που το Etsy θα προωθήσει περισσότερο για ένα ολόκληρο μήνα μέσω των "Etsy Finds" και αυτό που οι περισσότεροι αγοραστές θα θελήσουν να αναζητήσουν! 

Τurquoise according to the birthstones is the stone of December.  
Furthermore it can be used as an alternative birthstone the blue topaz. So for the month of December our keywords are "turquoise" and "blue topaz"! They are stones that Etsy will promote more for a whole month through the "Etsy Finds" and what most buyers will want to look for!

Tips! 
Αν στο καταστημά σου στο etsy έχεις κόσμημα, αρχίσε να ανεβάζεις καινούργια αντικείμενα με την συγκεκριμένη πέτρα! Το ίδιο μπορείς να κάνεις και αν έχεις κατάστημα με διακοσμητικά και χρησιμοποιείς διάφορα υλικά, πρόσθεσε λίγες πέτρες τυρκουάζ ή blue topaz! Αν έχεις prints ή tshirts σχεδίασε ένα διαμάντι σε χρώμα τυρκουάζ! Αν φτιάχνεις αξεσουάρ χρησιμοποίησε το χρώμα της πέτρας! Αν έχεις κατάστημα με supplies μπορείς να πρόσθεσεις και αυτό το αντικείμενο! Ξεκίνα να προσθέτεις την λέξη κλειδί με όποιον τρόπο μπορείς ανάλογα το αντικείμενο σου! Είτε με την ίδια την πέτρα είτε με το χρώμα της! Στον τίτλο, στην περιγραφή και στα tags σου!   
Τips!
If you have a jewelry shop start uploading items made of this stone! If you have a decorative shop and you use different materials, start to use turquoise or blue topaz. If you have prints or t-shirts you can design diamonds in turquoise color! If you make accessories use the color of this stone in your creations! If you have a supplies shop add this stone! Add the keyword any way you can in your object's listing! Whether you are using the stone itself or have an item with this color! Use it in the title, the description and your tags! 


Λέξεις κλειδιά!
Turquoise, blue topaz, december birthstone, turquoise stone, raw turquoise, turquoise crystal, turquoise art, turquoise decor, gemstone, turquoise birthstone, blue topaz birthstone, natural turquoise, december birthstone print, blue topaz crystal 
Keywords!
Turquoise, blue topaz, december birthstone, turquoise stone, raw turquoise, turquoise crystal, turquoise art, turquoise decor, gemstone, turquoise birthstone, blue topaz birthstone, natural
turquoise, december birthstone print, blue topaz crystal

1.CretanHareCreations 2.handylittleme 3.MacramEva 4.xroma 5.vintagekosmima 6.SILVERstro 7.CorneliousWhite 8.tsirikaua

Κάθε μήνας και μια πέτρα! Πάλι μαζί τον Δεκέμβριο!
Έως τότε αγαπήστε το τυρκουάζ!
Every month and a stone! See you again in December!
Until then love turquoise!
Tasos