Making a Treasury

Εφόσον έχετε δημιουργήσει το μαγαζί σας στο Ετσυ θα έχετε προσέξει την πρώτη εικόνα ή αλλιώς front page. Εκεί εμφανίζεται ένα treasury, μια συλλογή απο αντικείμενα μαγαζιών που αλλάζει κάθε μια ώρα. Ένας από τους τρόπους για να προβληθεί το μαγαζί σας είναι μέσω των treasuries, είτε να επιλεγεί κάποιο αντικείμενο και να μπει σε μια συλλογή ή να μπει κάποιο δικό σας treasury στην πρώτη σελίδα.
Now that you have an Etsy shop you must have seen the front page of Etsy where treasuries are displayed. These treasuries are made from Etsy sellers and are collections that show what's trending on the Etsy marketplace. One way your shop can be promoted is by being featured on a front page treasury or by having one of the treasuries you made make it to the front page.

Αυτή τη φορά θα σας δείξουμε εναν εύκολο και γρήγορα τρόπο για να φτιάξετε ενα treasury. Για αρχή πηγαίνετε στη σελίδα του shmetsy: http://shmetsy.com/tools.html και κατεβάστε την εκδοχή του για το λειτουργικό που χρησιμοποιείτε, έχει για Firefox, Google Chrome και Safari. Αφού το εγκαταστήσετε θα δείτε να εμφανίζετε ένα αστεράκι στην δεξιά μεριά της μπάρας.
Here's a quick and easy way to make a treasury. Go to shmetsy's page http://shmetsy.com/tools.html and download the version for the browser you have (Firefox, Safari, Google Chrome). Once you install it you will see a little star appear on the right side of bookmarks bar.
Αφού το πατήσουμε επιλέγουμε το treasury maker και στη σελίδα που ακολουθεί κάτω κάτω επιλέγουμε το Send me to Etsy, οπότε και μας ανοίγει μια σελίδα treasury έτοιμη να την γεμίσουμε με αντικείμενα.
Clicking on the star reveal a drop down menu from which we pick treasury maker and on the following page pick the Send me to Etsy option. Now a blank treasury page is ready to be filled!


 Στην σελίδα αυτή πρέπει να επιλέξουμε 16 αντικέιμενα, να δώσουμε εναν τίτλο στο treasury μας αλλά και να βάλουμε tags. H επιλογή για το privacy μας δείχνει ποιοί βλέπουν το treasury μας, αν επιλέξετε το only you τότε μόνο εσείς μπορείτε να το δείτε. Επίσης έχετε και την επιλογή να το σώσετε σαν draft αν πχ δεν έχετε προλάβει να το τελειώσετε και αργότερα επιλέγετε το Load draft για να εμφανιστεί και να συνεχίσετε. Προσοχή μπορείτε να σώσετε ενα draft κάθε φορά, αν έχετε ενα ήδη σωσμένο και πατήσετε πάλι save as draft θα σωθεί πάνω στο προηγούμενο.
On this page we'll need to pick 16 items, give a title to our collection and also give it a maximum of 18 tags. There is a privacy option determining who sees your treasury, only you or everyone else once it is published. You also have the choice of saving it as a draft so you can finish working on it later but be careful as you can only save one draft at a time!


Σκοπεύω να φτιάξω ενα treasury 100% egst και μάλιστα με χρωματική επιλογή το πορτοκαλί οπότε στη μπάρα ψαξίματος βάζω το ταγκ της ομάδας μαζί με το χρώμα που θέλω και βλέπω τα αποτελέσματα. Μπορείτε να δείτε οτι δίπλα στην τιμή κάθε αντικειμένου υπάρχει ενα εικονίδιο, μια γελαστή φατσούλα, αν κάνετε κλικ πάνω στη φατσούλα αυτή το αντικείμενο σας μεταφέρετε στο treasury που φτιάχνετε, τόσο απλά. Η πράσινη φατσούλα σημαίνει οτι το αντικείμενο είναι στο treasury ενω η λευκή οτι δεν είναι.
This time I'm going to make a 100% egst treasury with an orange color choice so in the search bar I write "egst orange" and see the results. You can see that next to each item is a smiley face, click on it and it turns green which means this item is now in my treasury. It's that simple!


Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να κατεβάσετε το shmetsy, ο παλιός τρόπος που φτιάχναμε treasuries είναι ο εξής: με δεξί κλικ επιλέγουμε να ανοίξουμε το αντικείμενο μας σε νέο παράθυρο και πηγαίνουμε κάτω κάτω και επιλέγουμε το Show Item Details, και απο εκεί βρίσκουμε το αριθμό του listing και τον κάνουμε copy-paste στο τετραγωνάκι που λέει Listing URL.
The old way of picking items for a treasury is this: once you have the item you wish to add to your list scroll down to see the Show Item Details option and click on it, there you will find the Listing number which you need to copy-paste on the Listing url block of the treasury page.Στη συνέχεια αφού επιλέξετε 16 αντικείμενα βάζετε τίτλο και ταγκς. Στα ταγκς χρησιμοποιείτε το egst αν έχει από 4 και πάνω μέλη απο την ελληνική ομάδα, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιείτε αν δεν υπάρχει κανένα ή ενα μόνο μέλος είναι άδικο για την ομάδα! Μπορείτε να βάλετε 18 ταγκς οπότε προσθέστε όσα μπορείτε, επίσης μπορείτε να δείτε στη σελίδα των treasuries: http://www.etsy.com/treasury/ στα δεξιά που έχει το Today's trending tags και να διαλέξετε και κάποια από αυτά αν ταιριάζουν με το treasury σας, επιλέγοντας το view more εμφανίζονται ακόμα περισσότερα.
Αφού τελειώσετε πατάτε το Save στο τέλος της σελίδας και το treasury σας είναι έτοιμο!
After you're done picking your 16 items, name your list and add the tags. You can use the tag egst if you treasury has 4 or more members of the team, please do not add the tag with only one or even no egst members this is unfair to the team! You can use 18 tags so add as many as you can. Another way to pick tags is from the treasuries page: http://www.etsy.com/treasury/ on the right where it says Today's trending tags click on the view more link to see more options, if they describe your collection use them. 

Sending convos using the shmetsy tool

Μερικά tips για να φτιάξετε ενα treasury:
  • επιλέξτε 16 αντικείμενα, στην πρώτη σελίδα φαίνονται μόνο τα 12 αλλά αν πουλήθει κάποιο από αυτά τότε θα εμφανιστεί το αμέσως επόμενο/αναπληρωματικό από τα τέσσερα τελευταία.
  • χρησιμοποιήστε όσα περισσότερα tags μπορείτε, μέσω αυτών θα βρούν το treasury σας και άλλα άτομα.
  • αν θέλετε να ενημερώσετε τα άτομα που έχετε συμπεριλάβει στο treasury σας επιλέξτε (από τη σελίδα του treasury) το convo sender απο το αστεράκι του Shmetsy και αφού συμπληρώσετε το κειμενο στο κουτάκι κάτω δεξιά στείλτε τα μηνύματα. (παραπάνω εικόνα) Προσοχή αν στείλετε πολλά μηνύματα μαζί μπορεί να θεωρηθεί σαν spamming απο το Ετσυ και να σας μπλοκάρουν τα convos για ενα διάστημα. Επίσης καλό θα είναι να μην γεμίζετε το μήνυμα με links δικά σας πχ. του μαγαζιού σας, της σελίδας σας στο Facebook καθώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν spamming και να σας κάνουν report στο Etsy..
  • προσοχή μην χρησιμοποιείτε παραπάνω απο ενα αντικείμενο απο κάθε μαγαζί, τσεκάρετε το treasury σας πριν το κάνετε public για διπλά features. Eπίσης γενικότερα καλό είναι να μην βάζετε δικά σας αντικείμενα καθώς σκοπός των treasuries δεν είναι η προώθηση του μαγαζιού σας.
A few tips on making a treasury:
  • pick 16 items, on the front page you can see only 12 but if one sells then one of your alternates (from the last row) will appear
  • use as many tags as you can so others can find your collection
  • if you wish to inform the people on your list you can send them a convo using the Shmetsy convo sender tool. From your treasury page click on the star and pick convo sender and once you fill in the boxes click send (image above). Sending too many convos at once can be considered spamming and your convos might be blobked for a while. Also know that putting links of external pages such as your facebook page or links to your other shops can also be considered spam and you can be reported to Etsy.
  • be careful not to use more than one items from a shop, check your treasury before making it public. It is also not recommended that you use your own items as treasuries are not menat for self promoting.
Καλή συνέχεια!
Have fun!