Tips for good pictures / Tips για καλές φωτογραφίες

Taking good photos of your handmade creations is essential if you want to sell them on line. Read on, Kostas aka Artistico is sharing with us his tips and some very useful links.

Το να βγάζεις καλές φωτογραφίες των όσων φτιάχνεις είναι βασικό αν θέλεις να πουλάς τις δημιουργίες σου στο internet. Συνεχίστε να διαβάζετε, ο Κώστας γνωστός και ως Artistico μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά του και μας δίνει πολύ χρήσιμα links.First of all your background shouldn't be busy, it needs to be simple and functional. If your items are multi-colored a white one or in a light gray color would be the best.

Πρώτα απ' όλα το φόντο δεν πρέπει να έχει πολλά πράγματα και σχέδια, χρειάζεται να είναι απλό και λειτουργικό. Αν τα αντικείμενά σας είναι πολύχρωμα ένα λευκό ή ανοιχτό γκρι θα ήταν το καλύτερο.Lights! This is the most important factor. In the past I used a big semi transparent Tupperware food container with an opening on top exactly the size of the lens, to take pictures of small objects. I used to illuminate it with two daylight lamps from the two sides and with aperture f8 and a tripod, it did miracles because the Tupperware container diffuses the light and eliminates ugly shadows. Any large semi-transparent, milky container would do, as long as it lets the light pass through.

Φώτα! Είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Στο παρελθόν για να φωτογραφίσω μικρά αντικείμενα, χρησιμοποιούσα ένα μεγάλο ημιδιάφανο τάπερ με ένα άνοιγμα στο πάνω μέρος ακριβώς στο μέγεθος του φακού. Το φώτιζα με δύο λάμπες φυσικού φωτός από τις δύο πλευρές και με ταχύτητα f8 και ένα τρίποδο έκανε θαύματα γιατί το τάπερ διαχέει το φώς και εξαφανίζει τις άσχημες σκιές. Οποιοδήποτε μεγάλο, λευκό, ημιδιάφανο, γαλακτερό δοχείο μπορεί να κάνει τη δουλειά, αρκεί να περνάει το φως από μέσα.

http://www.bmpt1.com/
http://kaysommers.wordpress.com/2008/12/17/jewelry-photography-tutorial-for-automatic-digital-camera/
http://www.mkdigitaldirect.com/tips/jewelry_photography_tips.htmlYou can make a lightbox if you take a cardboard box, cut out two big squares from the sides and cover them with white photocopy paper. Then dress the inside, besides the square holes with white fabric. You can make a third square opening on top if you want to put light there too. You take the pictures from the front side. Lay a pretty background in L shape, which must not form a corner but a curve.

Μπορείτε να φτιάξετε ένα φωτεινό κουτί με ένα χαρτόκουτο, αν κόψετε δύο μεγάλα τετράγωνα από τις δύο πλευρές και τα καλύψετε με λευκό φωτοτυπικό χαρτί. Μετά ντύστε το εσωτερικό με λευκό ύφασμα, εκτός από τις τετράγωνες τρύπες. Μπορείτε να φτιάξετε και μία τρίτη τρύπα στην πάνω πλευρά αν θέλετε να βάλετε φως και εκεί. Παίρνετε τις φωτογραφίες από την μπροστινή πλευρά. Στρώστε ένα ωραίο background σε μορφή L, να μην κάνει όμως γωνία αλλά καμπύλη.


Check these links for more info:

Επισκεφτείτε αυτά τα links για περισσότερες πληροφορίες:


http://digital-photography-school.com/how-to-make-a-inexpensive-light-tent

http://www.createapendant.com/photobox.htm

http://digital-photography-school.com/how-to-make-a-inexpensive-light-tentNever take a photo aiming your camera straight forward to the object. Some perspective is better and from a close distance. Even the cheapest cameras have a macro function. Take photos from above, from the side, from floor level, it will make your photo more interesting.

Ποτέ μην παίρνετε φωτογραφία στοχεύοντας την φωτογραφική σας κατευθείαν στο αντικείμενο. Κάποια προοπτική είναι καλύτερη, και απο κοντινή απόσταση. Ακόμη και οι πιο φτηνές φωτογραφικές μηχανές έχουν λειτουργία macro. Φωτογραφείστε από επάνω, από τα πλάγια, από το επίπεδο του πατώματος, θα κάνει την φωτογραφία σας πιο ενδιαφέρουσα.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το φλας της φωτογραφικής σας. Καλύτερα χρησιμοποιείστε φυσικό φως ή φώτα στις δύο πλευρές αλλά σε συνδυασμό με το φωτεινό κουτί που περιέγραψα πιο πάνω.


If you want your photos to have a certain theme, for example vintage, marriage etc. then put in the background something that reminds this but don't overdo it, it could be a small rock or a piece of paper, or other things that shouldn't distract attention from the main object though.

Αν θέλετε οι φωτογραφίες σας να έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα vintage ή γάμος κ.λ.π. βάλτε στο πίσω μέρος κάτι που να το θυμίζει αλλά μην το παρακάνετε, θα μπορούσε να είναι μία μικρή πέτρα ή ένα κομμάτι χαρτί ή άλλα πράγματα χωρίς ωστόσο να τραβάνε την προσοχή από το κυρίως αντικείμενο.


Never forget to experiment taking photos of the same theme with different backgrounds. You will find out that x background works much better than y background and makes your object look much more beautiful. Let a friend tell you his opinion.

Ποτέ μην ξεχνάτε να πειραματίζεστε να φωτογραφίζετε το ίδιο θέμα με διαφορετικά background. Θα ανακαλύψετε ότι το α background λειτουργεί καλύτερα από το β και δείχνει το αντικείμενό σας πολύ πιο όμορφο. Ζητείστε από έναν φίλο να σας πει την γνώμη του.


If you have photoshop the first thing to do is add light but without "burning" your picture. After that add some contrast to make the colors pop, and unsharp to add clearness and sharpness to your picture.

Αν έχετε photoshop το πρώτο πράγμα είναι να προσθέσετε φως χωρίς να κάψετε την φωτογραφία σας. Μετά από αυτό προσθέστε contrast για να ζωντανέψετε τα χρώματα και κάντε unsharp για να προσθέσετε καθαρότητα και οξύτητα στην φωτογραφία σας.

Read here about corrections:
Διαβάστε εδώ σχετικά με τις διορθώσεις:

http://graphicssoft.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ/Ya&sdn=graphicssoft&zu=http%3A%2F%2Fwww.designer-info.com%2FWriting%2Fimage_enhancement.htm

http://digital-photography-school.com/color-correction-photoshop


Jewelry Photography
http://www.tabletopstudio.com/documents/jewelry_photography.htm

Bead Photography
http://www.tabletopstudio.com/documents/glassbead_photography.htm

Silver Photography
http://www.tabletopstudio.com/documents/silver_photography.htm

Glass Photography
http://www.tabletopstudio.com/documents/glass_photography.htm

http://www.tabletopstudio.com/documents/glass_photography.htm

http://www.tabletopstudio.com/documents/swarovski_crystal_photography.htm


We hope this was helpful for you!

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε!


by Kostas and Tina