Featured seller: AnnaMoraitou

Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την Άννα, από το AnnaMoraitou.
Ladies and gentlemen, today we will get to know a bit better Anna, from AnnaMoraitou.


Μίλησέ μας για σένα.
Γεννήθηκα στην Αθήνα και αποφοίτησα από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.
Αναζητώντας νέες μορφές σχεδιασμού, χρησιμοποιώ υλικά και φόρμες που παραδοσιακά συναντούμε στην αρχιτεκτονική, για να δημιουργήσω χρηστικά αντικείμενα, που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες. Καθώς προέρχομαι από ένα επάγγελμα που σχεδιάζει τον τρόπο ζωής, για εμένα αντικείμενο της δημιουργικής διαδικασίας είναι κάθε πτυχή της καθημερινότητας. 
Tell us about yourself.
I was born in Athens and I graduated from the School of Architecture in NTUA. 
Seeking new forms of design, I work with materials and forms, which are commonly used in architecture, in order to create objects of daily use. As a professional who designs one’s way of living, creation, for me, is about every aspect of life.

Τι σε εμπνέει και από πού παίρνεις ιδέες; 
Επηρεασμένη από τις αρχιτεκτονικές σπουδές μου και το Μοντέρνο κίνημα, όπου η μορφή προκύπτει από τη λειτουργία, εμπνέομαι από τη σαφήνεια και τη λιτότητα της γεωμετρικής δομής.
Η γεωμετρία είναι θεμελιώδης για την ελληνική φιλοσοφία, την τέχνη και την αρχιτεκτονική.
Ο Πλάτωνας ήταν πεπεισμένος ότι η γεωμετρία ήταν το κλειδί για την απελευθέρωση των μυστικών του σύμπαντος. Στην ελληνική φιλοσοφία, τα γεωμετρικά σχήματα δεν είναι μόνο σύμβολα αλλά και οπτικές αναπαραστάσεις των αόρατων μαθηματικών σχέσεων που συνθέτουν την πραγματικότητα.
What inspires you and where do your ideas come from?
Influenced by my architectural studies and the Modern Movement, where the form follows function, I am inspired by the clarity and simplicity of the geometric structure.
Geometry is fundamental to Greek Philosophy, Art and Architecture.
Plato was convinced that geometry was the key to unlocking the secrets of the universe. In Greek philosophy, geometric shapes are not only symbols but also visual representations of the invisible mathematical relations that constitute reality. 


Γιατί κάποιος να αγοράσει κάτι χειροποίητο; 
Τα χειροποίητα προϊόντα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, δεδομένου ότι κατασκευάζονται κυρίως σε μικρά studio ή κατοικίες, χωρίς να χρειάζονται μεγάλες εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής ή εργοστάσια, συμβάλλοντας έτσι και στη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου. Επιπλέον, υποστηρίζοντας τον τεχνίτη, στηρίζει κανείς την τέχνη που ασκεί και τον βοηθά να μεταβιβάσει τη γνώση του στην επόμενη γενιά, κρατώντας την τέχνη του ζωντανή.
Αλλά πάνω απ 'όλα, τα χειροποίητα αντικείμενα έχουν πάντα μια ιστορία από πίσω˙ με πάθος, σκληρή δουλειά, απογοήτευση και αγάπη. Όταν αγοράζει κάποιος ένα χειροποίητο αντικείμενο, ένας καλλιτέχνης έχει την ευκαιρία να διηγηθεί αυτή την ιστορία!
Why should somebody buy handmade?
Handmade products are great for the environment and the local economy, since they are mostly made in small craft studios or people's own homes, without requiring a large production facility or waste-producing factories, helping to establish a new economic model. Furthermore, by supporting an artisan you are also supporting the craft skill he practices and helping him to pass the skills to the next generation, keeping his art alive.
But most of all, handmade items always have a story behind them; it is about passion, hard work, disappointment and love. When you buy a handmade item, an artist gets to tell that story!

Πώς προωθείς τη δουλειά σου; 
Το διαδίκτυο είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την πρώθηση της δουλειάς μου.  Σχεδόν καθημερινά δουλεύω τα social media, το μαγαζάκι μου στο etsy και την επίσημη ιστοσελίδα μου.
How do you promote your work?
On-line networking is the most effective way to market my work. Social media, my etsy shop and my official page are my everyday routine. Μίλησέ μας για το χώρο εργασίας σου.
Διαθέτω ένα ανεξάρτητο χώρο για τις «βρώμικες εργασίες» -την κοπή και την επεξεργασία του ξύλου- και μία μικρή γωνιά στο καθιστικό του σπιτιού μου για όλες τις υπόλοιπες - το σχεδιασμό, το ράψιμο και  τη συναρμολόγηση.
Tell us about your working space.
I have a separate space for the "dirty work" -wood cutting and processing- and a small corner in my living room for all the rest -design, sewing and assembly.

Σε δέκα χρόνια από τώρα…
Λες να πετούν τα αυτοκίνητα; 
In 10 years time...
Do you think cars will fly?

{Βρείτε την Άννα εδώ /Find Anna here: Etsy, Site, Fb page, Instagram, Behance}


Σας περιμένω τον επόμενο μήνα με νέα συνέντευξη!
Tune in next month for another interview!