May Birthstone: Emerald

Το όνομα του προέρχεται από τον Ελληνικό όρο «Σμάραγδος» (πράσινος λίθος) και το χρώμα του είναι μέτρο σύγκρισης για τις πράσινες αποχρώσεις άλλων λίθων. Είναι ο δεύτερος ακριβότερος λίθος μετά το διαμάντι και οι ρωγμές στο εσωτερικό του βεβαιώνουν τη γνησιότητα του. Σε ένα μύθο των Ραβίνων αναφέρεται πως το Σμαράγδι είναι ένας από τους τέσσερις λίθους που έδωσε ο Θεός στο βασιλιά Σολομώντα για να τον προικίσει με ευφυΐα, σοφία και εξουσία. Σμαράγδια έχουν βρεθεί στους τάφους των Φαραώ στην Αίγυπτο αλλά και στην Πομπηία. Κοσμούσε τα δάχτυλα πολλών βασιλιάδων τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη. Πολύ γνωστά είναι τα σμαράγδια της βασίλισσας Κλεοπάτρας. Στον καθεδρικό ναό της Γένοβα στην Ιταλία υπάρχει ένα Άγιο Δισκοπότηρο στολισμένο με μεγάλα Σμαράγδια, το έφεραν εκεί οι σταυροφόροι μαζί με το θρύλο ότι είχε χρησιμοποιηθεί στον Μυστικό Δείπνο και πως προηγουμένως άνηκε στο βασιλιά Ηρώδη. Σήμερα τα μεγαλύτερα ορυχεία σμαραγδιών βρίσκονται στην Κολομβία, όπου εξορύσονται κάθε χρόνο περισσότερα από τα μίσα σμαράγδια του κόσμου. 
The name comes from the Greek word "Smaragdus" (green stone/emerald) and its color is a measure of comparison for green shades of other stones. It is the second most expensive stone after diamond and the cracks in the inside of the Emerald certify the authenticity of. In a myth of Rabbis says that the Emerald is one of the four stones that God gave to King Solomon to endow him with intelligence, wisdom and power. Emeralds have been found in the tombs of the Pharaohs in Egypt and Pompeii. Adorned the fingers of many kings both in Asia and in Europe. Well known are the emeralds of Queen Cleopatra. In the Cathedral of Genoa in Italy, there is a holy grail adorned with large emeralds, which the Crusaders brought there with the legend that was used at the Last Supper and that previously belonged to King Herod. Today the largest emeralds mines are located in Colombia, where there are mined each year more than half of emeralds in the world. 


Το σμαράγδι είναι σύμβολο πλούτου, μοναδικότητας, σοφίας και αγάπης. Φέρνει λάμψη και φήμη στον επαγγελματικό και καλλιτεχνικό τομέα. Έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και προκαλεί θετικές σκέψεις και αισιοδοξία. Προστατεύει από την αρνητική ενέργεια, την απογοήτευση και ευνοεί την κατανόηση και την επικοινωνία. Έχει καταπραϋντικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ενάντια στο άγχος, τον εκνευρισμό, τη κλειστοφοβία και την αϋπνία. Ενισχύει τη μνήμη και ακονίζει τη σκέψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους περισυλλογή, μαντεία ή μαγική τελετή για να αυξήσει τις ψυχικές δυνάμεις, τη διόραση και τη διαίσθηση.
The emerald is a symbol of wealth, uniqueness, wisdom and love. It brings shine and good reputation in professional and artistic fields. It has antidepressant properties and causes positive thinking and optimism. Protects from negative energy, frustration and promotes understanding and communication. It has soothing properties and is used against anxiety, irritation, claustrophobia and sleeplessness. It enhances the memory and sharpens thinking. It can be used in any kind of meditation, divination or magical ceremony to increase psychic powers, clairvoyance and intuition.


Το σμαράγδι σύμφωνα με τις birthstones είναι η πέτρα του Μαίου.
Για τον μήνα Μάιο λοιπόν η λέξη κλειδί μας είναι το "σμαράγδι"! Θα είναι η πέτρα που το Etsy θα προωθήσει περισσότερο για ένα ολόκληρο μήνα μέσω των "Etsy Finds" και αυτό που οι περισσότεροι αγοραστές θα θελήσουν να αναζητήσουν!
Emerald according to the birthstones is the stone of May.
So for the month of May our key word is "emerald"! It is the stone that Etsy will promote more for a whole month through the "Etsy Finds" and what most buyers will want to look for!
 
Tips!
Αν στο καταστημά σου στο etsy έχεις κόσμημα, αρχίσε να ανεβάζεις καινούργια αντικείμενα με την συγκεκριμένη πέτρα! Το ίδιο μπορείς να κάνεις και αν έχεις κατάστημα με διακοσμητικά και χρησιμοποιείς διάφορα υλικά, πρόσθεσε λίγες πέτρες σμαραγδιού! Αν έχεις prints ή tshirts σχεδίασε ένα διαμάντι σε χρώμα σμαραγδί! Αν φτιάχνεις αξεσουάρ χρησιμοποίησε το χρώμα της πέτρας! Αν έχεις κατάστημα με supplies μπορείς να πρόσθεσεις και αυτό το αντικείμενο! Ξεκίνα να προσθέτεις την λέξη κλειδί με όποιον τρόπο μπορείς ανάλογα το αντικείμενο σου! Είτε με την ίδια την πέτρα είτε με το χρώμα της! Στον τίτλο, στην περιγραφή και στα tags σου!  
Τips!
If you have a jewelry shop start uploading items made of this stone! If you have a decorative shop and you use different materials, start to use emerald. If you have prints or t-shirts you can design diamonds in emerald color! If you make accessories use the color of this stone in your creations! If you have a supplies shop add this stone! Add the keyword any way you can in your object's listing! Whether you are using the stone itself or have an item with this color! Use it in the title, the description and your tags! 


Λέξεις κλειδιά!
Emerald, May birthstone, birthstones jewelry, emerald stone, raw emerald, emerald color, green emerald, emerald crystal, emerald art, emerald decor, gemstone, emerald birthstone, May birthstone print
Keywords!
Emerald, May birthstone, birthstones jewelry, emerald stone, raw emerald, emerald color, green emerald, emerald crystal, emerald art, emerald decor, gemstone, emerald birthstone, May birthstone print

1.UberdenTraum 2.Bohochoco 3.SilverLinesJewelry 4.Joogr 5.polixeni19 6.ArtistiCorner 
7.NocturneHandcrafts 8.Aranwen  

Κάθε μήνας και μια πέτρα! Πάλι μαζί τον Mάιο!
Έως τότε αγαπήστε το σμαράγδι!
Every month and a stone! See you again in May!
Until then love emerald!
Tasos