March Birthstone: Aquamarine

Η άκουαμαρίνα {aquamarine} πήρε το όνομά της από το λατινικό aqua (νερό) και mare (θάλασσα) και είναι μια παραλλαγή της βηρύλλου. Από το απαλό του ουρανού μέχρι το βαθύ του ωκεανού, η ακουαμαρίνα λάμπει μέσα από μία εξαιρετική ποικιλία γαλάζιων χρωμάτων. Οι Έλληνες θεωρούσαν πως είναι το ιερό πετράδι του Ποσειδώνα γιατί  πίστευαν ότι είχε ξεφύγει από τα μπαούλα με τους θησαυρούς των Νηρηίδων, από τότε θεωρείται και η τυχερή πέτρα των ναυτικών. Στη Ρωμαϊκή εποχή απέδιδαν στην πέτρα θεραπευτικές ιδιοτητες για τις ασθένειες του λάρυγγα, του στομαχιού και του συκωτιού, επίσης τη θεωρούσαν αντίδοτο στα δηλητήρια. Ο μεγαλύτερος κρύσταλλος άκουαμαρίνας ανακαλύφθηκε το 1910 στη Βραζιλία και ζύγιζε 105 κιλά.
The aquamarine was named after the latin aqua (water) and mare (sea) and is a variant of beryl. From the gentle sky blue until the deep ocean blue, the aquamarine shines in a great variety of blue colors. The Greeks considered that it was the holy gem of Neptune as they believed it had escaped from the treasures chests of Nereids, since then it is also considered the lucky stone of seamen. In the Roman era they attributed therapeutic powers to the stone for the illnesses of larynx, stomach and liver. Also it was considered an antidote to poisons. The largest crystal aquamarine was discovered in 1910 in Brazil and weighed 105 pounds.

 
Αυτός ο κρύσταλλος συνδέεται με τη γαλήνη που εμπνέει η θάλασσα, χαρίζει ηρεμία και ψυχική χαλάρωση. Μια Ακουαμαρίνα σωστά φορτισμένη μπορεί να προστατέψει από τις θαλασσοταραχές και τις τρικυμίες. Προστατεύει την αθωότητα, την αγνότητα, την οικογένεια και μπορεί να εξασφαλίσει στον κάτοχό της έναν ευτυχισμένο γάμο. Επίσης, μπορεί να ξαναφέρει κοντά δυο συζύγους κουρασμένους από τη μακροχρόνια συμβίωση. Βελτιώνει την όραση, βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τις αυτοάνοσες ασθένειες και ανακουφίζει από τους νευρόπονους.
This crystal is associated with the sea's peacefulness, gives calm and mental relaxation. A properly charged aquamarine can protect you from sea riots and storms. Protects innocence, pureness, family, and secures the holder of a happy marriage. It can also bring back together two spouses tired from the long-lasting living together. Improves vision, helps the body to cope with autoimmune diseases and relieves nerve pain.

 
H ακουαμαρίνα σύμφωνα με τις birthstones είναι η πέτρα του Μαρτίου.
Για τον μήνα Μάρτιο λοιπόν η λέξη κλειδί μας είναι η "άκουαμαρίνα"! Θα είναι η πέτρα που το Etsy θα προωθήσει περισσότερο για ένα ολόκληρο μήνα μέσω των "Etsy Finds" και αυτό που οι περισσότεροι αγοραστές θα θελήσουν να αναζητήσουν!
Aquamarine according to the birthstones is the stone of March.
So for the month of March our key word is "aquamarine"! It is the stone that Etsy will promote more for a whole month through the "Etsy Finds" and what most buyers will want to look for!

Tips!
Αν στο καταστημά σου στο etsy έχεις κόσμημα, αρχίσε να ανεβάζεις καινούργια αντικείμενα με την συγκεκριμένη πέτρα! Το ίδιο μπορείς να κάνεις και αν έχεις κατάστημα με διακοσμητικά και χρησιμοποιείς διάφορα υλικά, πρόσθεσε λίγες πέτρες άκουαμαρίνα! Αν έχεις prints ή tshirts σχεδίασε ένα διαμάντι σε χρώμα γαλάζιο! Αν φτιάχνεις αξεσουάρ χρησιμοποίησε το χρώμα της πέτρας! Αν έχεις κατάστημα με supplies μπορείς να πρόσθεσεις και αυτό το αντικείμενο! Ξεκίνα να προσθέτεις την λέξη κλειδί με όποιον τρόπο μπορείς ανάλογα το αντικείμενο σου! Είτε με την ίδια την πέτρα είτε με το χρώμα της! Στον τίτλο, στην περιγραφή και στα tags σου! 
Τips!
If you have a jewelry shop start uploading items made of this stone! If you have a decorative shop and you use different materials, start to use aquamarine. If you have prints or t-shirts you can design diamonds in aqua color! If you make accessories use the color of this stone in your creations! If you have a supplies shop add this stone! Add the keyword any way you can in your object's listing! Whether you are using the stone itself or have an item with this color! Use it in the title, the description and your tags! 

Λέξεις κλειδιά!
Aquamarine, march birthstone, aquamarine stone, raw aquamarine, aqua color, aqua blue, aquamarine crystal, aquamarine art, aquamarine decor, gemstone, aquamarine birthstone, natural aquamarine, march birthstone print
Keywords!
Aquamarine, march birthstone, aquamarine stone, raw aquamarine, aqua color, aqua blue, aquamarine crystal, aquamarine art, aquamarine decor, gemstone, aquamarine birthstone, natural aquamarine, march birthstone print

1.tothemetal 2.BarakaCustomJewelry 3.aifosjewels 4.AntigoniCreations  5.PurrrMurrr 6.NestofReveries 7.MyElesi  8.aeolia 9.stephmel

Κάθε μήνας και μια πέτρα! Πάλι μαζί τον Μάρτιο!
Έως τότε αγαπήστε την άκουμαρίνα!
Every month and a stone! See you again in March!
Until then love aquamarine!
Tasos