Fresh Shop: InoriCreations

Φρέσκια καλημέρα σε όλους με φρέσκο μαγαζί! Πριν από περίπου ένα χρόνο η Εριφίλη αποφάσισε να ανοίξει το δικό της μαγαζί στο etsy! Σήμερα θα γνωρίσουμε την ιστορία πίσω από το InoriCreations!
Fresh hello to everyone with a fresh shop! About a year ago, Erifili decided to open her own etsy shop! Today we will get to know the story behind InoriCreations!
Μίλησέ μας για σένα.
Η επαφή μου με το πλέξιμο ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία καθώς μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες από παράδοση ασχολούνταν με αυτό. Έχοντας μάθει πώς να χειρίζομαι τις βελόνες και το βελονάκι μαζί με τις βασικές τεχνικές πλεξίματος από την μητέρα μου, άρχισα και εγώ από την εφηβική ήδη ηλικία αργά αλλά σταθερά να πλέκω τα πρώτα μου δημιουργήματα. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στην Διοίκηση και Οικονομία μου γεννήθηκε η επιθυμία να ασχοληθώ πιο σοβαρά με αυτό και άρχισα να σκέφτομαι πως μπορώ να εξελίξω αυτά που ήδη γνώριζα σε κάτι παραπάνω από ένα απλό χόμπι. Ξεκίνησα λοιπόν να ενημερώνομαι από ξενόγλωσσα κυρίως βιβλία ενώ ταυτόχρονα παρακολούθησα και σεμινάρια πλεξίματος με βελόνες και βελονάκι. Έτσι κατάφερα να εμπλουτίσω τις βασικές μου γνώσεις με νέες τεχνικές και ιδέες , οι οποίες σε συνδυασμό με την έμφυτη τάση μου για αυτοσχεδιασμό και πειραματισμούς με βοήθησαν στο να δημιουργήσω τα πρώτα έργα με την προσωπική μου σφραγίδα. Από εσωτερική ανάγκη για έκφραση και θέλοντας να μοιραστώ τις ιδέες μου δημιούργησα το 2014 το δικό μου κατάστημα Inori (=φυλαχτό στο ιαπωνικά) Creations μέσω του οποίου παρουσιάζω τις πλεκτές χειροτεχνίες μου στο etsy. 
Tell us about you.
My contact with the knitting starts from a very young age because I grew up in an environment where women traditionally occupied it. Having learned how to handle needles and crochet with my mother the key from the knitting techniques,I started from teenage age slowly but steadily to knit my first creations.After completing my studies in Management and Economy, born my desire to deal more seriously with it and started thinking how I can evolve what we already know into something more than just a hobby. So I began to be informed mainly by foreign language books while I attended knitting seminars with needles and crochet.So I managed to enrich my basic knowledge with new techniques and ideas, which combined with the innate tendency me for improvisation and experimentation helped to create the first works with my personal stamp.From inner need for expression and wanting to share my ideas,I created in 2014 my own Inori (charm in Japanese) Creations store which i present my knitted handicrafts on Etsy.

Πως πήρες την απόφαση να μπεις στον κόσμο του etsy;
Το Etsy είναι μια από τις πλατφόρμες που απευθύνεται σε όλους εκείνους που «πιάνουν τα χέρια τους» αλλά δεν είναι έμποροι, σε όσους δηλαδή αρέσκονται και έχουν την ικανότητα να δημιουργούν μικρά –ή μεγάλα- καλλιτεχνήματα αλλά δεν έχουν ή δεν θέλουν να στήσουν ολόκληρο κατάστημα, φυσικό ή ιντερνετικό, ώστε να τα πουλήσουν. Αντίστοιχα, στο Etsy καταφεύγουν όλοι όσοι ψάχνουν πάσης φύσεως αντικείμενα αλλά αποζητούν κάτι ποιοτικό και μοναδικό όλων αυτών που κάποια γραμμή παραγωγής ξέβρασε! Πηγή έμπνευσης για μένα αποτελούν συνήθως παλιά σχέδια και μοτίβα της γιαγιάς ή της μητέρας μου που κρύβουν μέσα τους μια ιστορία ή έναν μύθο, τα οποία προσπαθώ να εξελίξω σε κάτι πιο μοντέρνο, χρησιμοποιώντας την δημιουργική μου φαντασία. Φροντίζω βέβαια να ενημερώνομαι συνεχώς για τις νέες τάσεις που κυριαρχούν και να ανανεώνω τα παλιά μου σχέδια εκμεταλλευόμενη νέα ερεθίσματα και χρησιμοποιώντας ακόμα και πρωτότυπα υλικά. Πλεκτά μοτίβα σε συνδυασμό πολλές φορές με ανακυκλώσιμα υλικά από δέρμα, πολύχρωμα υφάσματα και νήματα, μέταλλα και πλαστικά, συνθέτουν τα έργα μου σε ένα αποτέλεσμα αρκετά ιδιαίτερο και εντυπωσιακό.Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και περικλείει την μαγική ενέργεια που μου προσφέρει η χαρά της δημιουργίας , ξεφεύγοντας έτσι από την μαζική παραγωγή και τυποποίηση. Είμαι βέβαια πάντα δεκτική σε προτάσεις και ιδέες εφόσον δένουν αρμονικά με το κάθε έργο και του δίνουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα.
How did you decide to enter the world of etsy?
Etsy is one of the platforms which aimed at all those who "do things with their hands" but not traders, to those that are fond and have the ability to create small or largest artwork but don't have or don't want to set up the whole natural or internet shop, to sell. On Etsy similarly resort everyone who looking for all kinds of objects, but unique and good quality, contrast to mass production products! The source of inspiration for me are usually old designs and patterns of my grandmother or mother that hide in them a story or a legend, which I try to evolve into something more modern, using my imagination. Certainly continuously informed about new trends that dominate and renew my old projects exploiting new stimuli and even using original materials. Knitted motifs combined many times with recyclable materials, leather, colorful fabrics and yarn, metals and plastics compose my works to a result quite unique and impressive.Each piece is unique and includes the magical energy that gives me the joy of creation, thus escaping from the mass production and standardization. Of course I am always receptive to suggestions and ideas if in harmony with each project and give it a feature that differentiates it from the rest.
Επόμενος στόχος σου;
Στόχος μου είναι πάντα η καλαισθησία και η λειτουργικότητα των δημιουργημάτων σε συνύπαρξη με την πρωτοτυπία και ιδιαιτερότητα. Άλλωστε αυτή είναι και η φιλοσοφία του Inori Creations “A place that embrace your unique self”.
Your next goal?
Always my goal is the elegance and functionality of creations in coexistence with the originality and specificity. Besides, this is the philosophy of Inori Creations "A place that embrace your unique self"

Βρείτε την Eριφίλη εδώ/Find Erifili here: etsy, fb, pin, twitter

Ραντεβού τον επόμενο μήνα με νέο φρέσκο μαγαζί! 
Έως τότε συνεχίστε να τολμάτε! 

See you next month with a new fresh shop!
Until then, keep daring!

Tasos