Fresh shop: MadForCraftGR

Φρέσκια καλημέρα σε όλους με φρέσκο μαγαζί! Πριν από περίπου ένα χρόνο ο Βασίλης και η Σοφία αποφάσισαν να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί στο etsy! Σήμερα θα γνωρίσουμε την ιστορία πίσω από το MadForCraftGR!
Fresh hello to everyone with a fresh shop! About a year ago, Vasilis and Sophia decided to open their own shop on etsy! Today we will get to know the story behind MadForCraftGR!Μιλήστε μας για σας. 
Γειά σας από την Μad For Craft δηλαδή το Βασίλη και τη Σοφία! Είμαστε σύντροφοι στη ζωή και συνεργάτες στις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες! Η καλλιτεχνική μας φύση επιβεβαιώνεται και από το ζώδιο μας (Ζυγοί και οι δύο). Η αγάπη μας για την τέχνη, μας οδήγησε και τους δύο από νωρίς σε σπουδές στο χώρο των εικαστικών. Ωστόσο μεγαλώνοντας ο κάθενας μας ακολούθησε διαφορετική επαγγελματική σταδιοδρομία. Ο Βασίλης ασχολήθηκε με τις πωλήσεις και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η Σοφία με τις γραφικές τέχνες. Όμως πάντα είχαμε την ανάγκη και οι δύο για μια πιο ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση και η αγάπη μας για τις κατασκευές με βιομηχανικά υλικά σε συνδυασμό με την ζωγραφική δημιούργησε την Mad For Craft. Οι δημιουργίες μας συνεχώς εξελίσσονται με γνώμωνα την ποιότητα, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια χρήσης, σεβόμενοι πάντα τις απαιτήσεις και την αισθητική του εκάστοτε πελάτη και κρατώντας τις τιμές σε λογικά πλαίσια.
Tell us about you. 
Hello from Mad For Craft aka Vasilis and Sophia! We are partners in life and partners in our artistic abilities! Our artistic nature is confirmed by our zodiac sign (both Libra). Our love for art led us both to studies in visual arts. But growing up everyone followed different careers. Vasilis dealt with sales and electrical installations and Sophia with the graphic arts. But we have always had the need of a free artistic expression and our love for creations with industrial materials combined with painting created Mad For Craft. Our creations are constantly evolving based on quality, functionality and safety in use, always respecting each client's requirements and aesthetics and keeping prices reasonable.


Πως πήρατε την απόφαση να μπείτε στον κόσμο του etsy; 
Σοφία: Το φθινόπωρο του 2011 τυχαία ανακάλυψα τα Etsy. Λιγό αργότερα συζητώντας το στην δουλειά μου, έμαθα από έναν συναδελφό για το τι ακριβώς είναι το Etsy και την εμβέλεια που έχει ανα τον κόσμο.
Bασίλης: Αναζητώντας μια αξιόπιστη πλατφόρμα παγκόσμιας εμβέλειας για να προωθήσουμε την δουλειά μας σκεφτήκαμε ότι το Etsy θα ήταν η καλύτερη επιλογή, που θα μας έδινε και την προβολή που επιδιώκαμε. Έτσι τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε το Mad For Craft σαν on line μαγαζί πλέον στο Etsy.
How did you decide to enter the world of etsy?
 

Sophia: I discovered Etsy accidentally in the autumn of 2011. Later talking about this in my workplace, I learned from a colleague what exactly Etsy is and how popular is around the world.
Vasilis: Looking for a reliable global platform to promote our work we thought that Etsy would be the best option for us and it would help us show our creations. So in March 2015 began the Mad For Craft as on line shop at Etsy.
Επόμενος στόχος σας;
Έχοντας ξεκαθαρίσει πλέον που βρίσκεται το αγοραστικό κοινό μας ανα τον κόσμο, επιδιώκουμε την αύξηση των πωλήσεών μας προς εκείνη την κατεύθυνση με ισχυρό όπλο τα social media φυσικά. Παράλληλα επιδιώκουμε την σταθερή συνεργασία με αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία για κατασκευές βιομηχανικού τύπου διακόσμησης σε σπίτια, γραφεία και μαγαζιά. 
Your next goal?
Knowing now where our shoppers are located around the world, we seek to increase our sales in that direction with the help of a powerful engine, social media. Meanwhile we are pursuing a constant collaboration with architectural and engineering offices for industrial type constructions and decorations in houses, offices and shops.

Βρείτε τον Βασίλη και την Σοφία εδώ/Find Vasili and Sophia here: etsy, fb, instatumblr

Ραντεβού τον επόμενο μήνα με νέο φρέσκο μαγαζί! 
Έως τότε συνεχίστε να τολμάτε! 

See you next month with a new fresh shop!
Until then, keep daring!
Tasos