September Birthstone: Sapphire

Η λέξη Ζαφείρι προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη «σάπφειρος», και αυτή με τη σειρά της από τη σημιτική «zafir», που οι Σημίτες χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν κάθε γαλάζιο πετράδι. Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το γαλάζιο ζαφείρι ιερό πετράδι του θεού Ώρου, ενώ οι Έλληνες είχαν αφιερώσει το άχρωμο ζαφείρι στον θεό Απόλλωνα. Στον Μεσαίωνα πίστευαν πως προστατεύει από την ευλογιά, τα έλκη και τις ασθένειες της όρασης. Επίσης το χρησιμοποιούσαν για προστασία από τη βασκανία, το φθόνο και για να ελκύουν την θεϊκή εύνοια. Οι βουδιστές καλόγεροι του Θιβέτ συνηθίζουν ακόμα να τοποθετούν γαλάζια ζαφείρια μέσα στις παλάμες των ετοιμοθάνατων ώστε να κάνουν το πέρασμα τους στις ανώτερες διαστάσεις όσο το δυνατόν πιο εύκολο και ανώδυνο. Σήμερα η ακριβότερη ποικιλία ζαφειριών βρίσκεται στη Σρι Λάνκα.
The word sapphire comes from the ancient Greek word "sapphire", and "sapphire" comes from the Semitic "zafir" that Semites used to describe any blue gem. The Egyptians considered the blue sapphire stone temple of the god Horus, while the Greeks had dedicated the colorless sapphire to Apollo. In the Middle Ages was believed that it protected people from smallpox, ulcers and diseases of vision. Also used for protection from the evil eye, envy and to attract divine favor. The Buddhist monks of Tibet still tend to place blue sapphires into the palms of dying to make their transition to the higher dimensions as the most easy and painless as possible. Today the most expensive variety sapphire located in Sri Lanka.


Το ζαφείρι είναι γνωστό ως η "Πέτρα της Σοφίας". Είναι ένας λίθος που επιφέρει πνευματική αγάπη, εστιάζει και ηρεμεί το νου, φέρνει δύναμη, ειρήνη, ελπίδα, ευφυΐα, πλούτο, αφθονία, ευημερία, και προσελκύει κάθε είδους δώρα. Λέγεται πως όποιος το μεταφέρει επάνω του, δεν πρόκειται ποτέ να πιαστεί αιχμάλωτος. Βοηθά στον διαλογισμό, λειτουργεί ως τονωτής συμβατότητας, πνευματικότητας, κατανόησης και μεταφυσικής.
The sapphire is known as the "Stone of Wisdom." It is a stone that brings spiritual love, focuses and calms the mind, bringing strength, peace, hope, intelligence, wealth, abundance, prosperity, and attracts all kinds gifts. It is said that whoever carries it on him, never a prisoner. It helps in meditation, acts as tonic compatibility, spirituality, understanding and metaphysics.


Το ζαφείρι σύμφωνα με τις birthstones είναι η πέτρα του Σεπτεμβρίου.
Για τον μήνα Σεπτέμβριο λοιπόν η λέξη κλειδί μας είναι το "ζαφείρι"! Θα είναι η πέτρα που το Etsy θα προωθήσει περισσότερο για ένα ολόκληρο μήνα μέσω των "Etsy Finds" και αυτό που οι περισσότεροι αγοραστές θα θελήσουν να αναζητήσουν!
Sapphire according to the birthstones is the stone of September.
So for the month of September our key word is "sapphire"! It is the stone that Etsy will promote more for a whole month through the "Etsy Finds" and what most buyers will want to look for!
 
Tips!
Αν στο καταστημά σου στο etsy έχεις κόσμημα, αρχίσε να ανεβάζεις καινούργια αντικείμενα με την συγκεκριμένη πέτρα! Το ίδιο μπορείς να κάνεις και αν έχεις κατάστημα με διακοσμητικά και χρησιμοποιείς διάφορα υλικά, πρόσθεσε λίγες πέτρες ζαφειριού! Αν έχεις prints ή tshirts σχεδίασε ένα διαμάντι στο χρώμα του ζαφειριού! Αν φτιάχνεις αξεσουάρ χρησιμοποίησε το χρώμα της πέτρας! Αν έχεις κατάστημα με supplies μπορείς να πρόσθεσεις και αυτό το αντικείμενο! Ξεκίνα να προσθέτεις την λέξη κλειδί με όποιον τρόπο μπορείς ανάλογα το αντικείμενο σου! Είτε με την ίδια την πέτρα είτε με το χρώμα της! Στον τίτλο, στην περιγραφή και στα tags σου!  
Τips!
If you have a jewelry shop start uploading items made of this stone! If you have a decorative shop and you use different materials, start to use sapphire. If you have prints or t-shirts you can design diamonds in sapphire color! If you make accessories use the color of this stone in your creations! If you have a supplies shop add this stone! Add the keyword any way you can in your object's listing! Whether you are using the stone itself or have an item with this color! Use it in the title, the description and your tags! 
 


Λέξεις κλειδιά!
Sapphire, September birthstone, birthstones jewelry, sapphire stone, raw sapphire, sapphire color, blue sapphire, sapphire crystal, sapphire art, sapphire decor, gemstone, sapphire birthstone, September birthstone print

Keywords!
Sapphire, September birthstone, birthstones jewelry, sapphire stone, raw sapphire, sapphire color, blue sapphire, sapphire crystal, sapphire art, sapphire decor, gemstone, sapphire birthstone, September birthstone print
1.Nafsika 2.DragatakisJewellery 3.SilverLinesJewelry 4.kokona 5.CrystallizedByLena 6.ViazisJewelry 7.thisandthatgallery 8.ArchipelagosBreeze

Κάθε μήνας και μια πέτρα! Πάλι μαζί τον Σεπτέμβριο!
Έως τότε αγαπήστε το ζαφείρι!
Every month and a stone! See you again in September!
Until then love sapphire!
Tasos